Kurzy
Ponúkame a organizujeme výcvik vodičov na získanie vodičského oprávnenia typu B. Inými slovami pripravíme ťa dôkladne na to, aby si získal vodičák skupiny B.

Podmienky kurzu

Ako sa zapísať do autoškoly?

Jednoducho. Máš niekoľko možností:

online prostredníctvom nášho e-mailu : info@autoskolasteve.sk
telefonicky na 0915 711 712
alebo osobne na Štefánikovej 28 v Humennom (Hotelová akadémia) v čase
teoretickej výučby.

Vyučovanie teórie: utorok a štvrtok 15.10 - 17.35 Č. učebne 411, 4.poschodie

Začiatky nových kurzov.

Výcvik sa začína po odovzdaní vyplneného formulára: Doklad o zdravotnej spôsobilosti. Týmto dokladom sa posudzuje zdravotná spôsobilosť uchádzača o vodičské oprávnenie. Doklad musí byť správne vyplnený, podpísaný a opečiatkovaný praktickým alebo všeobecným lekárom. Pečiatka musí byť čitateľná. Z dôvodu zmeny legislatívy od 1.11.2010 potrebné tlačivá na vyplnenie lekárom obdržíš pri zápise do kurzu v autoškole. Od januára 2008 môžeš získať vodičák len vtedy, ak si absolvoval aj kurz z poskytovania prvej pomoci.

Dĺžka kurzu

V autoškole Steve je na tebe ako dlho bude tvoj kurz trvať. Môžeš jazdiť raz za týždeň a robiť vodičák pomaličky, s nadhľadom. Alebo môžeš mať jazdy intenzívnejšie za sebou a skončiť kurz tak rýchlo ako sa len bude dať. Zvyčajne štandardný kurz vodičského preukazu skupiny B trvá 3 mesiace, no presná dĺžka závisí len od teba.

Výcvik vodičov v autoškole pozostáva z dvoch základných častí: teoretickej a praktickej. Obe prebiehajú podľa vyhlášky 349/2005, ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z.z. o autoškolách.

Teoretická príprava

Teoretická výučba prebieha formou prednášok zvyčajne 2x do týždňa. Buď utorok a štvrtok, od 15.10 do 17.35. Teórie sa uskutočňujú v priestoroch autoškoly Steve na Štefánikovej 28 v Humennom.(Hotelová Akadémia)

Vyučujeme za pomoci modernej počítačovej techniky, internetu a multimediálneho projektora, ktoré uľahčujú vysvetľovanie pravidiel cestnej premávky. Počas výcviku v našej autoškole zadarmo obdržíš: výukové materiály a prístup ku všetkým cvičným testom z autoškoly.

Teória

Osnova teoretickej prípravy zahŕňa tieto oblasti:

pravidlá cestnej premávky
konštrukcia a údržba vozidla
teória vedenia vozidla
zásady bezpečnej jazdy
záverečné opakovanie s preskúšaním testov
Praktický výcvik

Individuálne jazdy priamo v cestnej premávke, na ktorých sa zúčastňuje žiak a inštruktor. Inštruktor pracuje len pre našu autoškolu, je to profesionál s praxou, trpezliví a pripravení prispôsobiť termíny jázd k požiadavkám žiaka.

Výcvik sa v autoškole Steve začína na jednoduchých a rovných cestách. Náročnosť premávky a trasy sa počas výcviku so zdokonaľovaním tvojich schopností postupne stupňujú. Ku koncu výcviku budeš vedieť samostatne riešiť všetky križovatky, orientovať sa na kruhovom objazde a mať schopnosti viesť vozidlo sám bez pomoci a zásahov inštruktora.

Praktický výcvik prebieha na vozidle značky Škoda Fabia (2015). Čas a miesto stretnutia na jazdu je vždy na vzájomnej dohode s inštruktorom. Jazdíme celý deň, a to aj cez víkendy a sviatky. Jazdy sa uskutočňujú v uliciach Humenného, Sniny a Michaloviec.

Vyučovanie teórie: utorok a štvrtok 15.10 - 17.35 Č. učebne 411, 4.poschodie