Cvičisko
Priebeh skúšky na autocvičisku – osobné vozidlo.

Na prejazd celej dráhy má žiadateľ celkový čas 10 minút, pričom nie je podmienkou zvládnuť každý spôsob parkovania na prvý pokus. To znamená, že ak na prvý krát nevojde do vyznačených parkovacích miest, môže sa opraviť a to aj opakovane. Pritom však nesmie dôjsť k žiadnemu kontaktu s tyčkami a kužeľmi alebo presiahnuť biele čiary. Pred začatím skúšky na autocvičisku stojí uzamknuté cvičné vozidlo zaparkované v priestore garáže o rozmeroch 2,8 x 5 m, ktorá je vytvorená zo siedmich kužeľov. Nadväzuje na ňu slalomová trať vytvorená zo štyroch kužeľov v jednej priamke, ktoré sú od seba vzdialené 1,5 násobok dĺžky cvičného vozidla. Slalomová trať má dĺžku 8 metrov. Žiadateľ začína skúšku prebratím kľúčov a odomknutím vozidla, nastavením sedadla a zrkadiel, zapnutím svetiel a bezp.pásov. Po naštartovaní vychádza z kolmého parkovania jazdou dopredu a pokračuje slalomovou jazdou pomedzi kužele. Za posledným kužeľom zastaví s vozidlom na vyznačenom mieste (obr.nižšie). Celkový čas 10 minút sa počíta od výjazdu z prvého parkovacieho miesta – garáže, nie od prebratia kľúčov.